Een interactieve keuzewijzer als digitale marketing funnel

Concept & WordPress Thema voor THE NEXT BRAND

“Aan welke (design-)criteria moet een interactieve marketingtool voldoen om succesvol de MKB-ondernemer te begeleiden naar het juiste ‘MKB Marketing Pakket’ voor zijn onderneming en hoe brengen we deze ondernemer in contact met de tool?”

Het beantwoorden van deze allesomvattende hoofdvraag is begonnen door middel van het onderzoeken voor wie er ontworpen moest worden: Wie was die MKB-ondernemer, en waarom was hij zo belangrijk voor THE NEXT BRAND. Er is binnen een Communicatie / Mediaplan een doelgroep-onderzoek gedaan. Door te kijken naar het huidige klantenbestand en omgeving van THE NEXT BRAND werd er met behulp van cijfers van het CBS een totale omvang berekent van de hoeveelheid MKB-ers binnen COROP-gebied Zuidwest-Gelderland.

Dit is nog steeds een vrij grote doelgroep waarin veel verschillende soorten ondernemers zitten, vandaar dat er gesegmenteerd is naar doorgewinterde en jonge ondernemers. Van deze segmentaties zijn User Persona’s ontwikkeld en verdiept met een Empathy Map. Daarnaast is vanuit deze User Persona’s onderzocht welke (social) mediakanalen gebruiken, en wanneer zij die gebruiken. Vanuit deze inzichten is gekeken welke touchpoints van belang zijn binnen de campagne. Via deze touchpoints zijn in een Hub & Spoke-model gevormd, zodat customer journey’s gemaakt konden worden en duidelijk werd hoe de doelgroepsegmentaties door de campagne heen beweegt.

De marketingtool is één van de touchpoints van de campagne. De tool is een soort kieswijzer die de MKB-ondernemer helpt bij het kiezen welk van de drie verschillende MKB Marketing pakketten het best past bij zijn onderneming.

Voor deze marketingtool zijn begeleidende vragen bedacht op basis van de expertise binnen THE NEXT BRAND, vervolgens zijn deze vragen getest bij de twee doelgroepsegmentaties. Er is gekeken welke vergelijkbare tools op de markt zijn en welke (design-)theorieën hierop toegepast zijn. Deze theorieën zijn vervolgens uitgebreid met een literatuurstudie. Zo zijn er ca. 20 toepasbare theorieën uitgekomen die allemaal van belang waren bij het uiteindelijk prototype.

Het prototype is ontwikkeld vanuit een markt, theorie en trendonderzoek waarbij verschillende iteraties gepitcht binnen THE NEXT BRAND en getest bij de doelgroepsegmentaties. Vanuit deze inzichten is uitgekomen op een ontwerp waar illustraties en animaties, in combinatie met vragen, de MKB-ondernemer zullen begeleiden. Het prototype is ontwikkeld als plugin voor WordPress vanwege het feit dat de huidige website van THE NEXT BRAND ook op WordPress draait.

Er is gebruik gemaakt van de Lottie-library van AirBNB welk er voor zorgt dat After Effects-animaties geëxporteerd kunnen worden naar vector-animaties. Het gebruik van vector-animaties op internet heeft als voordeel dat het bestand klein en compact blijft, en er dus geen grote video’s of zware GIF-bestanden worden ingeladen.

Bekijk het prototype hierrr!

Schermafbeelding 2020 02 13 om 01.49.17 edited